280 kg
còn 94 hàng
Mã: 1604 Danh mục:
Cánh gà
280 kg

Thông tin bổ sung

Kích thước

Mặc định